naar de beginpagina Hét betrouwbare adres in Leiden voor tandheelkundige behandelingen

Links
Home
Het team
Behandelingen
Tarieven
Mondhygiëne
Weekenddienst
Contact

 • klik op onderstaande
 • hyperlinks
 •  laatste controle en update   16 januari 2015

 • KRT, d.w.z.
  KwaliteitsRegister Tandartsen

 • KRT is het onafhankelijke, openbare tandartsenregister in Nederland. KRT stimuleert tandartsen om hun vakkennis op peil te houden, brengt tandartsen en opleiders bij elkaar en geeft patiŽnten inzicht in de kwaliteit van hun mondzorg.

  U kunt - als patient - op de website van het KRT het beste de mogelijkheid "Vind uw tandarts" kiezen.

 • ANT, d.w.z.
  Associatie Nederlandse Tandartsen

 • De ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT aangewezen als 'representatieve organisatie' voor tandartsen en tandarts-specialisten.

  De ANT komt op voor de tandarts en behartigt zijn of haar belangen. De afgelopen jaren is het een uitdaging geworden om een goede tandarts te zijn ťn tevens een gezond bedrijf te voeren. De regeldruk neemt toe en de keuzevrijheid voor de consument staat onder druk. Keuzevrijheid van zorgverlener is in het belang van zowel de consument als de tandarts en vormt dan ook een speerpunt voor de ANT.
  De ANT staat voor goede mondzorg, ook in de toekomst, en streeft naar het bevorderen van kwaliteit in en rond de tandartspraktijk. De beschikbare tijd moet zo goed mogelijk besteed worden aan de patiŽnt. Regelgeving dient als instrument niet verstikkend, maar regulerend en faciliterend te zijn.
  De ANT onderkent dat essentiŽle mondzorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn. Wij vinden het echter niet juist dat de overheid vaste tarieven wil hanteren voor behandelingen die voor het goed functioneren van het gebit niet strikt noodzakelijk zijn. Dit kan de innovatie in de tandheelkunde en de kwaliteitsbevordering immers remmen.

  Voor u is het van belang dat de ANT klachtenvan patiŽnten in behandeling neemt. Op de website vindt u daarvoor een formulier (Word-document).

 • Alles over het gebit
 • Met de website Alles over het gebit bieden de NMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) en de bij de NMT aangesloten tandartsen en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.
 • Tandartsplein
 • Als u vragen heeft over tandheelkundige behandelingen dan zal uw tandarts u daar meestal direct een antwoord op kunnen geven. Toch blijkt dat een gespannen patiŽnt de verstrekte informatie maar beperkt opneemt. Vanuit deze gedachte is Tandartsplein ontstaan: een informatieve website waaraan een groot aantal tandheelkundige verenigingen heeft meegewerkt.
  Via deze site kan men een interessante quiz - "Hoe gezond is je mond?" - tevoorschijn halen
 • Richtlijn
  Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk
 • Deze richtlijn is opgesteld door de Werkgoep Infectie Preventie (WIP) als gevolg van zijn opdracht: "het formuleren van landelijke richtlijnen voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk." De WIP is een ondergebract in een afzonderlijke stichting, maar gebruikt de website van het RIVM om informatie te verspreiden. Behalve voor tandartsen zijn er richtlijnen voor - onder meer - de huisartsenpraktijk, voor luchtbehandelng in operatiekamers, voor de persoonlijk hygiŽne van medewerkers in de ziekenzorg. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Werkgroep_Infectie_Preventie_WIP.
 • Prestatiebeschrijvingbeschikking

  niet aanklikbaar - u wordt in de toelichting doorverwezen naar de optie Tarieven

  Neem contact op met de praktijk als u de Prestatiebeschrijvingbeschikking zoudt willen raadplegen: klik hier

 • De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat vanaf 1 januari 2012 door tandartsen ("zorgaanbieders die mondzorg leveren") aan alle ziektekostenverzekeraars, aan alle verzekerden en aan alle niet-verzekerden de prestaties, zoals omschreven in de Prestatiebeschrij- vingbeschikking, in rekening kunnen worden gebracht, als ten minste voldaan is aan de in die beschikking beschreven voorwaarden. De beschikking vermeldt geen vaste tarieven, zoals die nog tot 31 december 2011 geldig waren.
  In de praktijk van Kies-Precies worden in 2012 vrijwel dezelfde tarieven gehanteerd als in 2011. Het enige wezenlijke verschil is dat met afgeronde bedragen wordt gerekend. Zo kost een periodieke controle thans € 20,-- in plaats van € 19,63. Zie verder de optie Tarieven (in de lichtblauwe balk hoger op deze pagina), om een volledig overzicht van alle verrichtingen (met de bijbehorende prijzen) te zien.
 • Een fraaie animatie van het corrigeren van "overbeet"
 • Er zijn in totaal ruim 100 van dergelijke animaties, die een mooi beeld geven van wat een tandarts allemaal kan doen bij het op orde brengen van uw gebit. Het is overigens de vraag of de werkelijkheid met deze mooie beelden overeenkomt!
 • Independer.nl
 • Als u van zorgverzekeraar wilt veranderen, dan kan Independer u helpen.
  Al meer dan 230.000 consumenten hebben hun zorgverzekering online via Independer.nl geregeld. Ontdek nu zelf hoe makkelijk u geld kunt besparen.
 • De Zorgvergelijker 2017 van de Consumentenbond
 • In de Zorgvergelijker 2017 zie je welke zorgverzekering het best bij je past.
  Je kunt letten op prijs, dekking en voorwaarden.
  De Consumentenbond heeft ruim 30 aanbieders van zorgverzekeringen aan een test onderworpen.
  Iedereen kan zorgverzekeringen vergelijken en vaak ook met korting afsluiten.

  Let op: vanaf 1 januari 2015 kunt u alleen nog overstappen als u uiterlijk 31 december van het lopende jaar uw oude verzekering heeft opgezegd.

  
  
  Links
  Home
  Het team
  Behandelingen
  Tarieven
  Mondhygiëne
  Weekenddienst
  Contact