naar de beginpagina Hét betrouwbare adres in Leiden voor tandheelkundige behandelingen

Nieuws
Home
Het team
Behandelingen
Tarieven
Mondhygiëne
Weekenddienst
Contact


 

tarieven
2015

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 7 november 2014 het volgende meegedeeld.

Een bezoek aan de tandarts of de orthodontist wordt in 2015 goedkoper. De tarieven in de mondzorg gaan naar beneden, in het bijzonder die van implantologie. De tariefaanpassing is gebaseerd op een kostenonderzoek en de herijking van de arbeidskostencomponent.

De tarieven voor de tandheelkundige zorg dalen met 5,15% door een nieuwe onderbouwing op basis van een kostenonderzoek Ún een aangepaste arbeidskostencomponent. Voor implantologie geldt een daling van ruim 19%. Voor orthodontie is de consument ongeveer 1,5% minder kwijt. De nieuwe tarieven gaan in op 1 juli 2015. Met dit nieuwe onderzoek is de tariefonderbouwing in de mondzorg in zijn geheel herijkt, up-to-date en biedt zo de nodige rust en stabiliteit voor het veld.

In de afgelopen jaren is een kostenonderzoek uitgevoerd in de mondzorg. Dit onderzoek heeft veel inzet gevraagd van de betrokken praktijken omdat zij gedetailleerde informatie moesten opleveren over kosten, opbrengsten en tijdsbesteding van hun praktijk. Het onderzoek is in de zomer van 2014 afgerond en heeft de gegevens opgeleverd die nodig waren voor het opnieuw berekenen van de tarieven. Op grond van deze resultaten dalen de tarieven.